facebook tracking

KAN pejlar årets digitala trender

 

trendspaning.jpg

När KANs digitala strateger Hanna Elfvin och Kristoffer Åkesson blickade framåt inför trendtörstiga åhörare tog de avstamp i vad som präglade 2017 och kunde snabbt konstatera att det på många sätt var ett märkligt år vi upplevde.

 

Året som gick var fullt av oväntade, ibland obehagliga, händelser i världen. Och allihopa kommer med insikten om att vi behöver vakna till liv och fundera över hur vi agerar och tar ansvar. Särskilt i den digitala världen.

”Förra året pratade vi om upplevelseekonomin och hur konsumenter i större utsträckning baserar sina val på upplevelsen varumärken levererar – utöver rena ”features”. Nu ser vi dessutom att etiska frågor blir en allt viktigare komponent för konsumenter. Speciellt i digitala tjänster och produkter, då många etiska problem i samhället kopplas till den digitala världen – samtidigt som den kan vara en positiv kraft”, säger Kristoffer.

 ”Digitalt är idag en del av hela samhället och påverkar tydligt beteenden och trender. Därför fokuserar vi på tre stora samhällstrender vi ser som extremt viktiga under 2018, särskilt för digitala upplevelser i en värld där etik spelar stor roll", fortsätter Hanna.

Trenderna i rampljuset – förtroende, transparens och (de)globalisering – hänger alla ihop.

IMG_5268.jpg

 ”Vi litar allt mindre på auktoriteter och mer på egna nätverk, och som varumärke är det avgörande att skapa förtroende och även ta ställning. Varumärken som lyckas med det blir modigare och ges möjlighet att utmana gränserna för vad kunder vill ha och behöver”, säger Hanna.

 ”Transparens är extremt viktigt för att skapa förtroende. Varumärken är i dag mer eller mindre att betrakta som glaslådor. Digitaliseringen gör att alla kan se vad du gör, säger och värderar, och transparens är ofta starkt kopplat till hur konsumenter väljer vilka varumärken de släpper in i sina liv”, fortsätter hon.

”Med ökad transparens och digitalisering har vi mer insyn, information och möjligheter att interagera med hela världen. Skillnaden mellan lokalt och globalt suddas ut. Och det kommer förändra många branscher framöver”, lägger Kristoffer till. 

Konkret tar detta sig allt tydligare uttryck i hur relationen mellan varumärken, deras återförsäljare och kundledet påverkas och förändras. Och det helt oavsett om vi pratar om konsument- eller företagsmarknaden – alla påverkas. Detta är frågor vi redan idag ofta kommer i kontakt med och diskuterar med våra kunder. 

Men vilka digitala trender hänger de samman med? Hanna och Kristoffer pekar på tre digitala områden där etiska frågor blir intressanta.

”Talk to the machine”

Gränsen mellan den digitala och fysiska upplevelsen suddas ut, och en stor drivkraft är de digitala assistenter vi pratar med, så kallade conversational interfaces som Amazons Alexa, Apples Siri och Googles Assistant. 

”Att förhålla sig till nya sätt att interagera med kunderna kommer vara jätteviktigt framöver. Vår spaning är att gränsen mellan fysiskt och digitalt blir allt vagare och i många fall helt ointressant”, säger Hanna.

”Outsourced decisions”

I takt med att vi vänjer oss att interagera med gränssnitt på nya sätt blir vi allt mer bekväma i att låta maskiner påverka och till och med fatta våra beslut – som om de vore verkliga människor. 

 ”Allt baseras på algoritmer, och om vi inte har insyn i assistenternas val, har vi förtroendet att låta dem besluta?” frågar Kristoffer. ”Företag och varumärken måste bli transparenta med sina algoritmer för att vi ska låta dem ta fler, viktigare beslut.”

”From touchpoint to trustpoint”

Allt ovanstående gör något med våra touchpoints – inte minst de digitala. 

”Vi måste kunna lita på att vår data skyddas och används på rätt sätt, att transaktioner sker korrekt och att tjänsterna vi använder är säkra. Detta har skapat stort intresse för blockkedjetekniken, ett decentraliserat system i vilket ändringar och transaktioner verifieras oberoende, så att alla inblandade kan lita på att kedjan av data inte förvanskas.”, säger Hanna. 

 ”Förtroende, transparens och (de)globalisering kommer fortsätta driva på digitaliseringen, men de påverkar även varandra. Våra exempel visar på hur viktigt det är att förhålla sig till dem, för att hålla en bra balans mellan upplevelse och etik”, menar Kristoffer.

 Vilka råd vill då våra strateger skicka med oss inför 2018?

IMG_3922.jpeg


”Visa nyfikenhet! Var upplevelsen som folk söker – inte den man vill skippa. Ni kan behöva utmana er affärsmodell, för gör ni inte det så gör någon annan garanterat det. Det är också viktigt att demokratisera den digitala världen för att inkludera alla inom företaget eller samhället.”

 Sist men inte minst: älska den där glaslådan som alla kan titta in i, även om det känns skrämmande. Visa och stå för de ni är. Genom att ge förtroende vinner man förtroende.”


 Trendspaningen är en avspark för årets kommande aktiviteter på KAN. Ett och annat bredare event kommer att kombineras med nischade och kundspecifika möten där vi kan djupdyka i frågor som relaterar till trenderna eller till andra ämnen och utmaningar som man som kund ställs inför. Håll ögonen öppna efter mer information!

Är du och ditt företag intresserade av att vi kommer till dig för att prata om årets trender och vad de kan innebära för din verksamhet? Kontakta Hanna Elfvin, Kristoffer Åkesson eller vår Sales Manager Niclas Ek.

Trends 2018 from KAN

 

Jobbar du redan på KAN?

Var med i rekryteringen och hitta din nästa kollega!

email
@kan.se
  • Agnes Preau
  • Agnes Thunell
  • Alexander Germundsson
  • Amy Johansson
  • Anders Bratt
  • Anders Fredin
  • Andrea Pisarova
  • Andreas Olsson
  • André Axell
  • Andy Wendt
Teamtailor

Karriärsida från Teamtailor