#sistabriefen

Det är vårt gemensamma ansvar att skapa arbetsplatser fria från diskriminering, förtryck och övergrepp.

Förra veckan nådde #metoo kommunikationsbranschen och över 2000 kommunikatörer och reklamare från hela landet samlade sig mot sexuella trakasserier i uppropet #sistabriefen.

Här finns ett antal uppmaningar som vi på KAN direkt vill svara och agera på. Hos oss finns mycket att jobba vidare med, våra medarbetare är det viktigaste vi har och vi vill att de ska uppleva en trygg och jämställd arbetsplats att utvecklas på. Så här tänker vi:

1. Nolltolerans.
Om kränkande särbehandling, trakasserier eller övergrepp begås kommer vi agera direkt och kraftfullt. 

 2. Forum för berättelser.
Om man som anställd upplever sig kränkt/trakasserad är vår målsättning att det ska upphöra omedelbart. Vårt People & Culture team kan snabbt och konfidentiellt föra frågan vidare.

3. Rekryteringsrutiner.
För att bredda rekryteringen använder vi oss av en karriärsajt där vi involverar kollegor att vara delaktiga i våra rekryteringsprocesser. Sedan i höstas har vi anställt 9 kvinnor och 4 män.

4. Jämställdhet. 
Jämställdhet är viktigt ur flera perspektiv. Bland annat när det kommer till hur olikheter berikar våra team och projekt. Idag har vi en representation i hela organisationen och ledningsgruppen som är 50-50% kvinnor och män.

5. Utveckla jämställdhetsarbetet.
Vi har en uppdaterad jämställdhetspolicy och kommer bjuda in till kompetensforum i början på nästa år för att få kunskap hur vi kan arbeta mer med frågor som rör normer, beteenden och värderingar samt upprätta en handlingsplan mot kränkande särbehandling och trakasserier. 

6. Förändring känns. 
Det tar tid innan värderingar, kultur och policies efterlevs. På KAN ska vi fortsätta utveckla vårt jämställdhetsarbete med tydliga planer för implementering, genomförande och uppföljning. Nu är vi många tillsammans som gör skillnad och belyser vikten av att visa alla medmänniskor respekt för den dem är. 


Tack för uppmärksamheten. 
//Per Harrysson, VD

Jobbar du redan på KAN?

Var med och rekrytera för att hitta din framtida kollega.

email
@kan.se
Teamtailor

Karriärsida från Teamtailor